5. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ RETRO KOSTÝM VIDEOOLDIES MIXU ZA ROK 2019