Category: GALERIETag: ,

TREDIČNÁ SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ RETRO KOSTÝM OBJAVENÝ NA KTOROMKOĽVEK VIDEOOLDIES MIXE V ROKU 2024

PODMIENKA JEDNODUCHÁ

STAČÍ JEDNA FOTKY V KOSTÝME PRI BANERI – AUTOMATICKY ZARADENÁ DO FOTOGALÉRIE, KTORÁ BUDE ZVEREJNENÁ 31.12.2024 A Z KTORÉJ BUDÚ NÁSLEDNE VYTIPOVANÝ 14 FINALISTI !

ZO 14 FINALISTOV BUDE POMOCOU ROZTOČNÉHO KOLESA ŠŤASTIA URČENÝ VÍŤAZ !

AUTO DOSTAVA VIŤAZ DO VLASTNÍCTVA

( S OFICIÁLNYM PREPISOM TECHNIČAKU )